Velkommen

Deva Akademiet

The most important thing in life is to wake up to who you truly are. You are not merely a personal being. You are the living spirit of Truth. ~ Mooji

Enten bliver det 21 århundrede spirituelt, eller også bliver det slet ikke til, sagde den franske forfatter og tidligere kulturminister André Malraux i slutningen af det forrige århundrede.  Set i bakspejlet var Malraux visionær, selvom denne berømte maxime udsprang af hans længsel efter sammensmeltning med det absolutte, efter integration af alle vores fragmenterede deler. Men han havde dog ret i, at et samfund der ikke giver plads til at integrere menneskets spirituelle sider er dømt til at mislykkes, for der vil være ubalance og følgende lidelse og spirituel vold.

Den spiritualitet som Malraux skuede var en anderledes spiritualitet end vestens traditionelle spiritualitet funderet på kristendom alene, for den ville komme til udtryk i form af et globalt gennembrud og inkorporere elementer fra forskellige spirituelle traditioner som findes på kloden.  Den spirituelle renæssance som blev forudset i 60’erne af Malraux opleves i dag som ånden “der gør krav på” at dale ned, give sig til kende, virke i os og således kalde os hjem.

Tiden opleves for nogle som kaotisk. På den ene side oplever nogle sammenbrud af værdier, overdreven fokus på det individuelle og på det materielle, overforbrug som belaster miljøet og slider mennesket.  Og på den anden side en vished om at en ny tid er ved at fødes. At verden er i fødselsveer, at guddommelige gnister glimter hist og her og alle vegne.

Fødselshjælper
Deva Akademiet er et sted som via sit arbejde skaber rum og mulighed for at den enkelte, familie eller grupper kan blive styrket med forskellige selvafklaringsmetoder og teknikker, hvis formål er at vække erkendelsen af den, vi essentielt set er.  Når disse indsigter frigøres og kommer til bevidsthedens overflade, bliver det næste skridt at integrere dem i den enkelte og i fællesskabet. Denne proces går hånd i hånd med opvågningen af mennesket og det fælles, for den aktiverer det psykiateren Carl Gustav Jung kaldte “det kollektive ubevidste“, det som gælder alle og påminder os om, at vi alle er i samme båd. Således er Deva Akademiet med til at skabe mulighedsbetingelserne for tilvejebringelsen af den nye tid. Deva Akademiets fornemmeste funktion er at være jordmoder for sjælen og at lære os at tage vare på den.

Det Højeste Formål
Deva Akademiet tager udgangspunktet i at alt har et Højeste Formål, og at alt udvirker til at det Højeste Formål realiserer sig selv i en permanent proces. Derfor anses mennesket ikke for hverken at være sygt eller mangelfuldt, men for at have uerkendte potentialer som blot skal udfoldes, med en kærlig men håndfast og kompetent støtte.
Vi er foreløbige former, som østlig lærdom påminder os om, og vi er forankrede i et intelligent princip, som både holder sammen på alting og befinder sig i alt, lad os sige i det guddommelige. Når vi er åbne for dette princip, det Højeste Formål, som er lige med vores eget indre lys, så er der ingen grænser, som fastholder os i uhensigtsmæssige mønstre og adfærd for os selv og vor omverden.  Alt bliver muligt.

Tidløs visdom
Deva Akademiets arbejde gennemføres på solide erfaringer, viden og tidløs visdom af Jena Maria Egeskov Andersen siden 1999.  Med dyb alvor, sikkerhed, kyndighed og ynde griber Jena et forløb an. Hendes åbne, milde, og i sig selv hvilende væsen, træder ind og smelter sammen med Nuets umådelige kraft. I Nuet er der stilhed, hvilket er den primære forudsætning for at erkende vores sjæl og vores Højere Selv. Fra Nuets Stilhed og fuldkomment nærvær faciliteres arbejdet med hjertets vished og poetisk skabende lærdom, hvis fine og høje vibration giver sig til kende, og hvorfra den tidløse visdom udspringer.

Forening af himmel og jorden: hvor hjertet smelter
For Jena kommer alt fra det Højeste Formål og vender tilbage til det Højeste Formål, men for at vende tilbage til det, skal vi forenes med vores sjæl, så den fører os til vores Højere Selv. Denne har bolig i det Højeste Formål, kilden til vores Højere, Guddommelige Selv, i sig selv hvilende, og kilden til alt liv og fuldkommen, ubetinget kærlighed.  Det er den mest eventyrlige rejse og det mest udfordrende erobringstogt vi kan begive os ud på, for hverdagen, livet og os selv genfortrylles og hjertet smelter og flyder sammen med altet.
Vores sjæl er ikke længere en utilgængelig abstrakt størrelse, men den mest trofaste del af os, som fører os ud i verden med en favnende, kærlig tilgang til dét, som kommer os i møde. Der er mening. Meningen med livet, med mig selv, med verden som  generobres og bestandigt står til rådighed.

Hjertets akademi
Traditionelt er et akademi et sted som på rationel vis opdrager vores intellekt på baggrund af idealet om et formelt dannelsesprojekt, som kan instrumentaliseres i magtens øjemed.
Men Jena i Deva Akademiet har et andet dannelsesprojekt: det peger på en vej, som viser os frem til det sted, som gemmer nøglen til at åbne vores hjerte med. Det har kærlighed og atter mere kærlighed, som det eneste værdige projekt for mennesket.
I denne proces kan man opleve og forstå hvorfor vi skal genfinde vore bortkomne dele, integrere dem, elske dem og finde harmonien i ægteskabet mellem Himmelen og Jorden. En mere autentisk balance mellem det højere og det lavere, det ydre og det indre, det mandlige og det kvindelige, så man bliver en bedre og lysere version af det, man er.  Jena formår på enestående vis og med usædvanlig ægthed at mediere mellem verdenerne. Når hun udfører sit arbejde, er hun at ligne en forvandlingsmester, som kan holde det Højeste Formåls energi i sine hænde og forme den.

Healing: at komme hjem
I Deva Akademiet, bliver vi healet og mere hel, idet delpersonligheder og bortkomne dele ikke længere får mulighed for at sabotere og blokere for vejen til vores Højeste Formål, ikke fordi vi som udgangspunkt er forkerte.  Arbejdet med at skabe sammenhæng mellem vores indre essens og verden gør os mere autentiske, sande, frie og tro mod os selv og livet. Mennesket er et multidimensionelt, spirituelt væsen, hvis Højeste Formål i livet er at realisere sig selv, dvs. at åbne hjertet, således at det liv – og liv i overflod – som bor der,  kan vælte ud. Det er det eneste, som kan mætte vores dybeste længsler og behov. At leve med smeltet hjerte betyder ikke, at vi fravælger at tænke i sprog og begreber, men at leve ud fra en ren, uendelig intelligens, fra knowing/vished her og nu, hvor hjertet fungerer som livets sande kompas og vejviser.  Det betyder ultimativt set at komme hjem – hvilket er en livslang proces.

Alle kan
Deva Akademiet er for alle, som længes efter et autentisk liv for sig selv og for sine medmennesker, og som derfor ønsker at tilegne sig værktøjer til at bidrage med til fødslen af denne tid. En tid hvor egoet skal komme på sin rette plads. En tid hvor “så frydelig dér til evig tid, med vennerne i lyset vi taler…for natten nu er omme“, som  vores egen N.F. Grundvig, skriver i sin smukke salme, “Den signede dag med fryd vi ser.”

Hvis man nærer et uovervindeligt ønske om at lære at facilitere og mediere de processer, som åbner kanalerne for den bevidsthed, som skal bringe ånden til verden og vores hverdag på et højere og finere vibrationsniveau, så står Deva Akademiets døre åbne og byder alle velkomne, for alle kan – og bør – bidrage. Det gør det bl.a. gennem uddannelse og spirituelt samspil. Kig dig omkring på siderne og skriv eller ring meget gerne for uddybende spørgsmål.

Jena Maria Egeskov Wismann

Seneste nyheder